Home

Welkom op de website van de Sterrenkundige Kring Minnaert!

Wij zijn een actieve vereniging voor geĂ¯nteresseerden in weer- en sterrenkunde. De activiteiten van de vereniging bestaan uit het organiseren van lezingen, waarnemingsavonden en een jaarlijkse excursie. Via het menu bovenaan kunt u meer over deze activiteiten te weten komen.

Kijk eens rond op onze site om te zien wat we allemaal doen en kom gerust eens een keertje vrijblijvend langs om een lezing of kijkavond bij te wonen.
Wel graag eerst aanmelden (zie de pagina Agenda).

Komende activiteiten:

16 april 2024 – Chaokang Tai:
Leven en werk van Anton Pannekoek

Zaterdag 8 juni 2024
Excursie Volkssterrenwacht Urania en Lier
Bij voldoende belangstelling