Agenda 2024-2025

Op deze pagina vindt u de agenda voor het komende seizoen. Naast de lezingen die we organiseren, zullen hier ook gezamenlijke waarneem activiteiten en de excursie vermeld worden.

Ieder seizoen organiseren we 6 lezingen, die gegeven worden in de collegezaal van Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh:

Zonnenburg 2, 3512 NL, Utrecht

Daarnaast streven wij ernaar jaarlijks 2 lezingen te organiseren in samenwerking met het Natuurkundig Gezelschap in Utrecht. Deze lezingen worden gehouden in het Marinus Ruppertgebouw (voorheen Transitorium 1) op het Utrecht Science Park (voorheen de Uithof):

Leuvenlaan 21, 3584 CE Utrecht.

De lezingen beginnen steeds om 20:00 uur; de zaal is open vanaf 19:45 uur.
Rond 21:00 uur is er een pauze van ongeveer een kwartier; de lezingen duren tot circa 22:00 uur.

De lezing in maart is doorgaans kort: na de pauze wordt dan de jaarvergadering gehouden.

Niet-leden, die een lezing bij willen wonen, kunnen een verzoek naar de secretaris sturen (secretaris[at]kringminnaert.nl).

De hieronder gebruikte afbeeldingen zijn ontleend aan andere websites: ze bevatten elk een link naar de betreffende website, indien relevant.

Lezingen- en activiteitenprogramma 2024-2025

1 oktober 2024 – Rudy Wijnands:
Extreme Fysica
Lezing ism Natuurkundig Gezelschap Utrecht

 

22 oktober 2024 – Rob van Gent:
Het Antikythera Mechaniek

In het voorjaar van 1900 vonden Griekse sponsduikers nabij de kust van het Griekse eilandje Antikythera een Romeins scheepswrak dat uit ca. 80 v.Chr. dateert. Tussen de diverse naar boven gebrachte voorwerpen bevonden zich ook fragmenten van een koperen mechanisch instrument waarvan de functie voor lange tijd onduidelijk was. Pas in de laatste decennia is duidelijk geworden dat het een ingenieus mechanisch planetarium betreft waarmee de schijnbare posities van de zon, de maan en vermoedelijk ook de planeten voorspeld kunnen worden. In deze lezing zullen de herkomst en de functie van dit bijzonder mechaniek uitgebreid aan de orde komen.

Dr. Rob van Gent is emeritus senior onderzoeker in de geschiedenis van de wis- en sterrenkunde, aan het Mathematisch Instituut, Universiteit Utrecht
Meer informatie:
https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/

19 november 2024 – Peter Jonker??:
Zwarte gaten en zwaartekrachtsgolven??

7 januari 2025 – Dr. Giovanna Pugliese
Gamma Ray Bursts
Lezing ism Natuurkundig Gezelschap Utrecht
Deze lezing is in het Engels

 

21 januari 2025 – Peter Paul Hattinga Verschure:
Optische verschijnselen in Nederland

 

18 februari 2025 – Dr. Lucas Ellerbroek:
Exoplaneten, biomarkers

 

18 maart 2025 – Jan Wim Buisman:
De geschiedenis van het onweer in een notendop
Korte lezing met na de pauze de jaarvergadering

Onweer heeft altijd tot de verbeelding gesproken. In deze lezing wordt ingegaan op de denkbeelden omtrent de oorzaak, de werking, de gevolgen en de betekenis van dit natuurverschijnsel. Van oudsher werden donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. De uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin echter verandering. Welke gevolgen hadden deze uitvinding en invoering van de bliksemafleider voor de perceptie van het onweer in wetenschappelijk, religieus en artistiek opzicht?
Godsbeeld, mensbeeld en natuurbeeld veranderden. Bij verlichte mensen trad een verschuiving op van een religie van vrees naar een religie van vreugde.

Jan Wim Buisman (1954) studeerde geschiedenis in Leiden en Parijs en schreef tal van publicaties over de geschiedenis van de religieuze mentaliteit en over het natuurgevoel in Nederland in de periode 1750-1830. In 2019 publiceerde hij bij uitgeverij Vantilt in Nijmegen Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830. Hiervan verscheen onlangs bij Leiden University Press een geactualiseerde Engelse vertaling onder de titel Lightning in the age of Benjamin Franklin. Van 2007-2020 was Buisman als universitair docent geschiedenis van het christendom verbonden aan de opleiding godsdienstwetenschappen (LUCSoR) van de Universiteit Leiden. Momenteel is hij gastmedewerker aldaar.

15 april 2025 – Frank Vermeulen:
De Einsteintelescoop