Contact

Voor meer informatie over de Sterrenkundige Kring Minnaert kunt u een e-mail sturen aan: info[@]kringminnaert.nl
U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat / ledenadministratie:

Frans Cornelis
e-mail: secretaris[@]kringminnaert.nl

De huidige samenstelling van het bestuur:

Robert Wielinga
Frans Cornelis
Marjolein Zwiep
Stan Spoor

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
waaronder waarnemen