Lid worden

Het verenigingsjaar van de Kring Minnaert loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie voor dit kalenderjaar bedraagt € 15,-. Als u lid wilt worden dan verzoeken wij u, dit bedrag over te maken op gironummer NL15 INGB 0000 2559 27 t.n.v. Sterrenkundige Kring Minnaert, onder vermelding: ‘contributie 2024’ en eventueel uw naam, wanneer deze duidelijk afwijkt van de tenaamstelling van uw bankrekening. Om lid te kunnen worden dient u akkoord te gaan met onze privacy regels. Meld u zich vervolgens aan bij onze secretaris door middel van een e-mail  (secretaris[@]kringminnaert.nl) met daarin uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Uw e-mailadres wordt vervolgens opgenomen in onze mailinglist.

U ontvangt dan via de email informatie voor het lopende lezingenseizoen.

Indien u de vereniging met een extra bijdrage wilt steunen, dan kunt u dit overmaken op hetzelfde gironummer, onder vermelding van ‘donatie’.

Privacy van onze leden is belangrijk voor ons. Onze privacyverklaring is te downloaden op de pagina over ons