Partners

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) is een koepelorganisatie voor sterrenwachten en lokale verenigingen voor weer- en sterrenkunde, zoals Sterrenkundige Kring Minnaert.

Sonnenborgh – museum & sterrenwacht
De bijeenkomsten van de Kring Minnaert worden gehouden in de collegezaal van de voormalige universiteitssterrenwacht Sonnenborgh, nu een museum en een publiekssterrenwacht. Een prachtige historische locatie waar de sterrenkunde uit het verleden tot leven komt. Met een aantal grote telescopen waaronder de Mertz kijker die bij zijn bouw in de 19e eeuw tot de grootste ter wereld behoorde!

De Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde (JWG) is een vereniging die speciaal is opgericht voor jongeren van ongeveer 8 tot 21 jaar. De JWG is inmiddels uitgegroeid tot een grote vereniging binnen de KNVWS met ongeveer eenzelfde structuur. Zij organiseert kampen, landelijke bijeenkomsten, waarnemingsacties en –avonden, etc. Er zijn 10 regionale afdelingen door het hele land, waaronder ook een in Utrecht.

Het Natuurkundig Gezelschap en Sterrenkundige Kring Minnaert organiseren jaarlijks gezamenlijk twee lezingen over onderwerpen die zowel natuurkundige als astronomische raakvlakken hebben.