Wie was Minnaert?

Marcel Gilles Jozef Minnaert (Brugge, 12 februari 1893 – Utrecht, 26 oktober 1970) was een in België geboren bioloog, astrofysicus, didacticus, flamingant en marxist. 

Hij staat bekend vooral als pionier van het spectroscopisch onderzoek van de zon en begaafd didacticus. Minnaert deed zijn zonneonderzoek met de spectrograaf die prof. Julius tussen 1916 en 1918 liet bouwen in het fysisch laboratorium in de Utrechtse Bijlhouwerstraat. Toen Minnaert in 1936 gevraagd werd directeur te worden van de Utrechtse sterrenwacht Sonnenborgh stelde hij als voorwaarde dat deze zonnespectrograaf mee zou verhuizen naar Sonnenborgh.